Formål

Foreningens formål er å

  • Samle byggeiere, byggherrer, leietakere, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen fasilitetsstyring (FM), bygg- og eiendomsledelse.
  • Bistå medlemmene med å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging.
  • Definere og sette agenda for byggherre, eier-, leietaker- og eiendomslederrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler.
  • Utvikle og formidle beste praksis og spre kunnskap om eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.


Visjon, formål og strategi er beskrevet i vårt styringsdokument. Dette kan du laste ned her.