Strategisk eiendomsledelse

Quality Norway-dagene 28. - 29. januar 2020

Strategisk eiendomsledelse
  • Offentlige og private perspektiver på urban eiendomsutvikling
  • Brobygging fra tidlig fase til bruksfase
  • Eksisterende bygningsmasse i en digital automatisert hverdag

Norges bygg- og eiendomsforening ønsker i samarbeid med Quality Norway velkommen til Strategisk eiendomsledelse.

Mer informasjon og påmelding


Store verdier - betydelige effektiviseringsmuligheter:
Urbanisering, demografi, klimautfordringer samt utvikling av transportinfrastruktur og teknologi tilsier at eiendomssektoren vil møte endrede rammevilkår i fremtiden. Offentlige bygg skal bidra til å effektivisere tjenesteproduksjon og være virkemidler for økt verdiskaping i samfunnet. Med økt befolkning vil det også være behov for økte arealer, og det ligger effektiviseringspotensial gjennom kommunesammenslåing.

 

Konferansen er en del av Quality Norway-dagene som er et tverrfaglig arrangement med fokus på bygg, industrivedlikehold, sikkerhet på byggeplass og brannsikkerhet.

Du møter et bredt utvalg bransjefolk og vårt mål er å gi deg "det lille ekstra" i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av bransjen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre.
Les mer om Quality Norway-dagene