Nytt temakurs: Rehabilitering av eldre murfasader

11. mai kl. 9-12. Oppbygging av historiske murbygg, fasader, typiske skader og strategier for å utbedre på mest mulig varig og økonomisk måte.

Nytt temakurs: Rehabilitering av eldre murfasader

I dette kurset skal vi gå gjennom oppbyggingen av historiske murbygg og fasader, typiske skader og strategier for å utbedre på mest mulig varig og økonomisk måte.

Les mer og meld deg på her!

Historisk er alle murbygninger oppført med ulike varianter av kalkbasert murmørtel. Murgårdene i byene, fjøsmurer, steinkirker og industribygg ble bygget av tegl eller naturstein med kalkmørtel i fuger, puss og som grunnlag for maling. Siden krigen er murbygningene i all hovedsak blitt reparert med sementmørtler. Paradoksalt nok har den sterke og motstandsdyktige sementen ført til store skader på de gamle byggene. Pussen er blitt for tett og murverket brytes ned bakenfor.

Målet med kurset er å gi deltakerne bestillerkompetanse og et godt grunnlag til å finne de rette samarbeidspartnerne og stille de rette spørsmålene.