NYTT KURS: Endringene i ny byggherreforskrift

Lær alt du trenger å vite om de nye endringene som trer i kraft 1. januar 2021 på vårt to-timers interaktive nettkurs!

NYTT KURS: Endringene i ny byggherreforskrift

Når den nye byggherreforskriften trer i kraft medfører det en rekke endringer for både byggherrer, entreprenører og prosjekterende. På dette kurset ledes du gjennom nyhetene og får samtidig en grundig innføring i byggherreforskriftens kjernetemaer.

Kurset henvender seg til byggherrer, prosjekterende og utførende. Fra byggherresiden retter kurset seg særlig mot personer som har funskjoner som SHA-koordinator, byggherrens representant, byggherreombud og andre som har representerer byggherre.
Kurset er også relevant for alle som bistår byggherreselskaper med prosjektledelse og byggforvaltning, herunder utleie.
Forøvrig vil kurset være nyttig for alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.

Kurset gjennomføres følgende dager:

3. desember 2020 kl. 09:00-11:00 Les mer og meld deg på!
19. januar 2021 kl. 09:11:00 Les mer og meld deg på!
11. mars 2021 kl. 09:00-11:00 Les mer og meld deg på!
20. april 2021 kl. 09:00-11:00 Les mer og meld deg på!