NYHET: Temakurs innen skadeundersøkelse på bygg

I samarbeid med Mycoteam.

NYHET: Temakurs innen skadeundersøkelse på bygg

mycoteam low

Øk din kunnskap på få timer!

I samarbeid med Mycoteam som er en av Europas ledende institusjoner innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger har vi gleden av å tilby digitale interaktive 2 og 3-timers kurs innen bygningsfysikk, fukt, muggsopp, inneklima, radon og asbest.

Vi tilbyr 9 forskjellige temakurs som gir deg god kompetanse om temaer som er aktuelle og relevante ved drift og forvaltning av bygninger, samt ved rehabilitering av bygninger.

Arbeid med drift og vedlikehold av bygninger krever et tverrfaglig fokus. Temakursene gir en solid plattform slik at du selv kan undersøke og vurdere problemstillinger som er knyttet til temaene. I tillegg gir det deg viktig kompetanse som kan brukes ved bestilling av undersøkelser, vurdering av utbedringstiltak og kostnadsberegninger.

Temakursene er relevant for alle som jobber med drift og forvaltning av bygninger, samt skadesanering og rehabilitering av bygninger. Kurset er også relevant for alle som er interessert i disse temaene.

Bruk en eller flere formiddager på å øke din kunnskap for kun kr 2.050,- per kurs!

Les mer og meld deg på