Velkommen til NBEFs årsmøte 13. april 2021 kl. 09.30

Årsmøtet starter med en innledning om OBOS Nærkontor-konsept v/OBOS' konsernsjef Daniel K. Siraj

Velkommen til NBEFs årsmøte 13. april 2021 kl. 09.30

Foto: Trygve Indrelid


Styret har bestemt at årsmøtet 2021 blir tirsdag 13. april. Møtet blir gjennomført digitalt p.g.a. koronasituasjonen.
Alle medlemmer bes sette av datoen og merke seg at forslagsfristen for saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 26. februar.

Program for årsmøtet 13. april 2021:

Kl. 09.30 OBOS Nærkontor - Det profesjonelle hjemmekontoret
v/ OBOS konsernsjef Daniel K. Siraj

Kl. 10.05 NBEFs årsmøte
Innledning v/ NBEFs styreleder Ketil A. Asklien

Sakliste til årsmøtet inkl. informasjon om året 2020, regnskap, budsjett og valg (Formell innkalling og saksdokumenter sendes ut senest 4 uker før årsmøtet)

Årsmøtet er åpent for alle ansatte i NBEFs medlemsbedrifter, men kun én person pr. bedrift har stemmerett på vegne av bedriften.

Kl. 10.45 Takk for i dag!

Velkommen til årsmøte!

MELD DEG PÅ HER