Ny studieleder i NBEF

Birte Løken er fra 19. september ansatt som studieleder.

Ny studieleder i NBEF
Ny administrasjonsleder i NBEF, Birte Løken

Eivind Moen gir seg som studieleder i NBEF etter drøye 5 år.

Birte Løken er fra 19. september ansatt i Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Gjennom sekretariatsavtale med NBEF vil Birte ivareta funksjonen som studieleder for NBEF i ca. 50% stilling. 


Vi ønsker henne velkommen og lykke til!